MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM

Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM(KK.03.2.2.03.0094).

CAMTEH d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluga izrade izrade i simulacije matematičkog modela čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta (MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM) (KK.03.2.2.03.0094).

Kratki opis projekta:

Razvoj mobilne energetski samodostatne jedinice za održivu distribuiranu proizvodnju (eng. Mobile Energy Self-Sufficient Unit for Sustainable Distributed Manufacturing – MESSUSDIM) omogućit će korisnicima distribuiranu proizvodnju temeljenu na aditivnim tehnologijama uz napajanje iz obnovljivih izvora energije, sastavnih tehnologija Industrije 4.0. Smanjenje ovisnosti o energetskoj infrastrukturi te energiji iz fosilnih goriva također će doprinijeti smanjenju utroška energije kao sastavnog dijela tržišne cijene proizvoda ili usluge. U osmišljavanje, dizajn te izradu matematičkog modela i simulaciju zadanih scenarija će biti ugrađeno iskustvo tvrtke Camteh, a projekt će biti početna faza u razvoju inovativnog rješenja.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik koji će omogućiti osmišljavanje i simulaciju rada inovativne proizvodne jedinice. Prilikom osmišljavanja i dizajna sustava identificirat će se najbolje dostupne tehnologije, pri čemu će biti korišteno iskustvo tvrtke Camteh. Zatim će se izraditi matematički model sustava te provesti simulacija ispitnih scenarija. Analiza rezultata će dati preporuke za daljnje faze razvoja. Rješenja poput navedenog će imati sve veću primjenu u skoroj budućnosti, obzirom na aktualne klimatske promjene i težnju ka dekarbonizaciji društva.

Ukupna vrijednost projekta:

107.142,85 kuna

Iznos koji sufinancira EU (69,9999954%):

74.999,99 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

06/2020.-09/2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Sandi Kegu, info@camteh.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost CAMTEH d. o. o.

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/ 

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Više na: https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

Back to top