ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE

Camteh d.o.o., tvrtka osnovana 2011. godine na temelju dugogodišnjeg iskustva na području CAD/CAM tehnologije (dizajn/proizvodnja podržana računala, eng. Computer Aided Design/Manufacturing), odnosno uže suradnje s proizvođačem vodeće CAM računalne podrške u svijetu te je stekla status glavnog zastupnika za paket Mastercam, provodi EU projekt pod nazivom ”ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za razvoj inovativnih rješenja u suvremenim proizvodnim tehnologijama što će omogućiti nadogradnju postojeće palete proizvoda i usluga tvrtke.

Tvrtka kontinuirano ulaže u pronalazak učinkovitih i inovativnih rješenja u području suvremenih CAD/CAM tehnologija u skladu s principima optimizacije resursa, čemu je predmetna inovacija primarno i namijenjena. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju u ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, prijavitelj će postati prva tvrtka na hrvatskom i regionalnom tržištu koja će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za inovativna rješenja u području aditivnih tehnologija koja doprinose održivom razvoju.

Predmetni projekt doprinijet će plasmanu rješenja koje će korisnicima omogućiti energetski samodostatnu proizvodnju temeljenu na OIE i aditivnim tehnologijama. Postojeća rješenja dostupna na tržištu zahtijevaju napajanje putem električne mreže te je stoga primjena aditivnih tehnologija je ograničena za dio svijeta koji nije elektrificiran ili nema postojanu opskrbu električnom energijom, odnosno krajnji potrošač ne može utjecati na proizvodni energetski miks. Kako nabavka opreme kojom se nadograđuje jedinica za aditivnu proizvodnju, a koja će osigurati energetsku samodostatnost i održivost te mobilnost, zahtijeva dodatne financijske resurse, potrebno je potencijalnom tržištu omogućiti jasan i transparentan izračun isplativosti takve investicije, obzirom na uštede energije potrebne za rad opreme koje se ostvaruju u fazi eksploatacije. Obzirom da se pruža potpora razvoju društva na osnovama održivog i ravnomjernijeg razvoja neovisno o postojećoj infrastrukturi, navedeno će biti idealno rješenje za informiranje potencijalnih korisnika koji žele smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, kao i utrošak energije, cijenu koje je potrebno uračunati u krajnji proizvod ili uslugu. Sinergijskom djelovanjem aditivnih tehnologija i OIE u rješenju za distribuiranu lokalnu proizvodnju, otvara se mogućnost za daljnje inovacije s ciljem održivog razvoja i uspostave inkluzivnog društva te se pridonosi energetskoj tranziciji ka niskougljičnom društvu. Navedeno će pozitivno utjecati na zapošljivost i uključivanje u tržište zainteresiranih dionika te će doprinijeti promoviranju suvremenih proizvodnih tehnologija, obzirom da će dati jasan uvid u isplativost nabavke opreme potrebne za ulazak na tržište i stvaranje dodane vrijednosti.

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost CAMTEH d. o. o.

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

Back to top