ALAT ZA PROCJENU VREMENA POVRATA ENERGIJE MESSUSDIM JEDINICE

Camteh d.o.o., tvrtka osnovana 2011. godine na temelju dugogodišnjeg iskustva na području CAD/CAM tehnologije (dizajn/proizvodnja podržana računala, eng. Computer Aided Design/Manufacturing), odnosno uže suradnje s proizvođačem vodeće CAM računalne podrške u svijetu te je stekla status glavnog zastupnika za paket Mastercam, provodi EU projekt pod nazivom ”ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za razvoj inovativnih rješenja u suvremenim proizvodnim tehnologijama što će omogućiti nadogradnju postojeće palete proizvoda i usluga tvrtke.

Tvrtka kontinuirano ulaže u pronalazak učinkovitih i inovativnih rješenja u području suvremenih CAD/CAM tehnologija u skladu s principima optimizacije resursa, čemu je predmetna inovacija primarno i namijenjena. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju u ALAT ZA PROCJENU VREMENA POVRATA ENERGIJE MESSUSDIM JEDINICE. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, prijavitelj će postati prva tvrtka na hrvatskom i regionalnom tržištu koja će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za inovativna rješenja u području aditivnih tehnologija koja doprinose održivom razvoju.

Predmetni projekt doprinijet će plasmanu rješenja koje će korisnicima omogućiti energetski samodostatnu proizvodnju temeljenu na aditivnim tehnologijama i napajanu energijom iz OIE. Primjena u postojećim rješenjima s napajanjem putem električne mreže je ograničena za dio svijeta koji nije elektrificiran ili nema postojanu opskrbu energijom, odnosno krajnji potrošač ne može utjecati na proizvodni energetski miks. Kako nadogradnja jedinice za aditivnu proizvodnju opremom koja će osigurati energetsku samodostatnost i održivost zahtijeva dodatne energetske resurse, potrebno je omogućiti jasan i transparentan izračun vremena povrata energije, obzirom da se u fazi eksploatacije ostvaruju uštede energije uslijed korištenja OIE. Navedeno će biti idealno rješenje korisnike koji žele smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, kao i utrošak energije, cijenu koje je potrebno uračunati u krajnji proizvod ili uslugu te se pruža potpora razvoju društva na osnovama održivog i ravnomjernijeg razvoja neovisno o postojećoj infrastrukturi. Spregom aditivnih tehnologija i OIE u rješenju za distribuiranu lokalnu proizvodnju, ostvaruje se sinergija te otvara mogućnost za daljnje inovacije s ciljem održivog razvoja i uspostave inkluzivnog društva te se pridonosi energetskoj tranziciji ka niskougljičnom društvu. Navedeno će pozitivno utjecati na uključivanje u tržište zainteresiranih dionika i povećanje zapošljivosti te će dati jasan uvid u vrijeme povrata energije potrebne za proizvodnju komponenata i implementaciju opreme koja omogućuje stvaranje dodane vrijednosti, čime će doprinijeti promoviranju suvremenih proizvodnih tehnologija.

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost CAMTEH d. o. o.

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

Back to top