MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM

MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM

Camteh d.o.o., tvrtka osnovana 2011. godine na temelju dugogodišnjeg iskustva na području CAD/CAM tehnologije (dizajn/proizvodnja podržana računala, eng. Computer Aided Design/Manufacturing), odnosno uže suradnje s proizvođačem vodeće CAM računalne podrške u svijetu te je stekla status glavnog zastupnika za paket Mastercam, provodi EU projekt pod nazivom ”MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM”. Realizacijom projekta će se unaprijediti istraživačko-razvojni kapaciteti tvrtke i otvoriti mogućnost za razvoj inovativnih rješenja u suvremenim proizvodnim tehnologijama što će omogućiti nadogradnju postojeće palete proizvoda i usluga tvrtke.

Tvrtka kontinuirano ulaže u pronalazak učinkovitih i inovativnih rješenja u području suvremenih CAD/CAM tehnologija u skladu s principima optimizacije resursa, čemu je predmetna inovacija primarno i namijenjena. Temeljem postojeće uspješne poslovne suradnje, stečenog iskustva i prepoznate potrebe na tržištu, donesena je poslovna odluka za razvoj i investiciju u MOBILNA ENERGETSKI SAMODOSTATNA JEDINICA ZA ODRŽIVU DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU – MESSUSDIM. Daljnjom komercijalizacijom ove inovacije, prijavitelj će postati prva tvrtka na hrvatskom i regionalnom tržištu koja će ponuditi novi portfelj usluga vezanih za inovativna rješenja u području aditivnih tehnologija koja doprinose održivom razvoju.

Predmetni projekt doprinijet će razvoju rješenja koje će korisnicima omogućiti energetski samodostatnu proizvodnju temeljenu na OIE i aditivnim tehnologijama. Obzirom da postojeća rješenja dostupna na tržištu zahtijevaju napajanje putem električne mreže, primjena aditivnih tehnologija je ograničena za dio svijeta koji nije elektrificiran ili nema postojanu opskrbu električnom energijom, odnosno krajnji potrošač ne može utjecati na proizvodni energetski miks. Stoga je komparativna prednost predloženog rješenja što, razvojem mobilne energetski samodostatne jedinice za održivu distribuiranu proizvodnju, omogućuje se primjena aditivnih tehnologija neovisno o energetskoj infrastrukturi te s minimalnim ugljičnim otiskom te troškom za energiju. Time se pruža potpora razvoju društva na osnovama održivog i ravnomjernijeg razvoja neovisno o postojećoj infrastrukturi te će stoga navedeno biti idealno rješenje za korisnike koji žele smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima, kao i trošak energije, cijenu koje je potrebno uračunati u krajnji proizvod ili uslugu. Koristeći prednosti OIE i aditivnih tehnologija u rješenju za distribuiranu lokalnu proizvodnju, pridonosi se energetskoj tranziciji ka niskougljičnom društvu te otvara mogućnost za daljnje inovacije s ciljem održivog razvoja i uspostave inkluzivnog društva. Navedeno će doprinijeti promoviranju suvremenih proizvodnih tehnologija te pozitivno utjecati na zapošljivost i uključivanje u tržište zainteresiranih dionika, obzirom da će smanjiti barijere potrebne za ulazak na tržište i time doprinijeti stvaranju dodane vrijednosti.

Inovativni alat izradit će se putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine.

Provedbom projekta i njegovih aktivnosti, direktno se doprinosi ostvarenju specifičnih rezultata, kao i ostvarenju zajedničkih pokazatelja neposrednih rezultata Poziva „Inovacijski vaučeri za MSP-ove.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost CAMTEH d. o. o.

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

Više o ovom projektu na: https://www.camteh.hr/zajedno-do-fondova-eu/

Back to top