ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE

Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

Projekt pod nazivom “ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE(KK.03.2.2.03.0137).

CAMTEH d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluga izrade inovativnog alata čije je sufinanciranje ostvareno putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je nositelj potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta (ALAT ZA PROCJENU ISPLATIVOSTI MESSUSDIM JEDINICE) (KK.03.2.2.03.0137).

Kratki opis projekta:

Alat za procjenu isplativosti mobilne energetski samodostatne jedinice za održivu distribuiranu proizvodnju omogućit će potencijalnom tržištu sagledavanje financijskog aspekta nabavke proizvodne jedinice zasnovane na aditivnoj tehnologiji i napajane iz obnovljivih izvora energije. Kako se radi o opremi koja može biti od ključne važnosti za rješavanje dijela egzistencijalnih pitanja potencijalnih kupaca, iznimno je važno na jasan i transparentan način predočiti rezultate izračuna koji uzima u obzir trošak nabavke opreme, kao i uštede ostvarene u fazi eksploatacije. U osmišljavanje, dizajn te izradu matematičkog modela i implementaciju alata će biti ugrađeno iskustvo tvrtke Camteh, a projekt je faza u razvoju inovativnog rješenja.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Svrha predmetnog projekta je formalizirati znanje i iskustvo koje postoji u akademskoj zajednici u oblik koji će omogućiti izradu matematičkog modela alata za procjenu isplativosti mobilne energetski samodostatne jedinice za održivu distribuiranu proizvodnju, temeljem značajki opreme i načina korištenja, odnosno troška energije za rad te postojećeg iskustva tvrtke Camteh i time pružiti potencijalnom tržištu jasne i transparentne informacije o isplativosti nabavke opreme koja omogućuje energetsku samodostatnost i održivu proizvodnju, odnosno predstavljat će osnovu za daljnji razvoj i plasman inovativnog rješenja. U usporedbi s konvencionalnim rješenjem napajanim električnom energijom iz mreže te uzevši u obzir konkretan trošak energije potrebne za rad u fazi eksploatacije, rješenja poput ovog imat će sve veću vrijednost na tržištu u razdoblju koje slijedi, a obzirom na aktualne klimatske promjene i težnju ka dekarbonizaciji društva.

Ukupna vrijednost projekta:

107.142,85 kuna

Iznos koji sufinancira EU (69,9999954%):

74.999,99 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

10/2020.-01/2021.

Kontakt osoba za više informacija:

Sandi Kegu, info@camteh.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda:  Europski fond za regionalni razvoj

Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost CAMTEH d. o. o.

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/ 

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Back to top